Menedżer finansowy

Niezwykle ważną rolę w każdym przedsiębiorstwie działającym na rynku w sferze gospodarczej odgrywa menadżer finansowy, który odpowiedzialny jest za podejmowanie wielu trafnych decyzji finansowych. Jeśli mamy do czynienia z małym przedsiębiorstwem, dopiero rozwijającym się na rynku gospodarczych, menadżerem finansowym jest zazwyczaj jedna osoba, która kontroluje wszelkie sprawy związane z finansami, jakie posiada przedsiębiorstwo. Dalej

Finanse prywatne

gotowka

Wszystkie osoby prywatne zarówno fizyczne, prawne, które na własny rachunek prowadzą daną działalność gospodarcza posiadają do swej dyspozycji, tak zwane finanse prywatne. Finanse prywatne owych osób dotyczą wszelkich aspektów ich działalności, zaczynając od rozpoczęcia produkcji, zakupie materiałów, kończąc na sprzedaży gotowych wyrobów, które mają na celu przyniesienie zysku. Najczęściej produkcje podmioty te finansują z własnych środków, jednakże bardzo często zdarza się, ze na ten cel przeznaczają także pożyczkę czy też kredyt zaciągnięty w banku. Oprócz tego finanse prywatne firm związane są z wyceną aktywów, ograniczeniem ryzyka działalności oraz wszelkimi inwestycjami, jakich dokonuje przedsiębiorstwo. Najczęściej inwestycje finansowe powiązane są z konsolidacją kapitału, a także pozyskaniem kapitału obrotowego. To z kolei sprawia, ze można oszacować wartość firmy, jej pasywa oraz aktywa. Finanse prywatne pozwalają firmie na zdobycie niezbędnych środków pieniężnych, które następnie wykorzystywane są w działalności gospodarczej. Dalej