Zmniejszony VAT

Rząd zapowiada, że zmiany w podatku VAT będą możliwe w 2016 roku. Jeszcze do niedawna wszelkie opinie na ten temat potwierdzały wersję, że nie nastąpi to wcześniej niż w 2017 roku. VAT zostanie prawdopodobnie obniżony o 1,0% co przywróci podatek do stanu sprzed 2011 roku kiedy wprowadzono VAT o wysokości 23,0%. Zwiększenie podatku w 2011 roku było spowodowane niezbalansowanymi finansami publicznymi oraz ograniczonemu wzrostowi gospodarczemu, szczególnie przez zmniejszenie się rynku eksportowego. Rząd zapowiadał, że już w 2014 roku zostanie przywrócony 22,0% podatek VAT. Niestety ze względu na problemy z budżetem państwa proces ten został oddalony w czasie. Z początkiem wiosny bieżącego roku napływały informacje, że będzie to jednak niemożliwe i podwyższony VAT zostanie nadal utrzymany. Minister Mateusz Szczurek zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni informacja o planach zmniejszenia podatku trafi do Brukseli. Wielu analityków finansowych podważa decyzję rządu tłumacząc to tym, że wraz z obniżeniem VAT-u mógłby nastąpić szybszy wzrost gospodarki w kraju.

Zabezpieczenie przyszłości dziecka

Każdy, kto został rodzicem, bądź też, przyjemność ma obserwować piękny, lecz niejednokrotnie, trudny proces, jakim jest wychowanie dziecka, zdaje sobie sprawę z tego, jak wielką wagę w całym procesie tym odgrywają pieniądze. To właśnie dzięki odpowiedniej ilości środków finansowych, zapewnić można dziecku godne warunki do życia, które pozwolą mu właściwie się rozwijać, poznawać otaczający je świat, jak również i, poznawać także i swoją własną osobowość, poprzez rozwijanie zainteresowań i pasji. Pasje, jak powszechnie wiadomo, bywają niezwykle kosztowne. Podobnie, przedstawia się kwestia późniejszej edukacji, która obejmuje nie tylko wychowanie wczesnoszkolne, szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę ponad-gimnazjalną, lecz przede wszystkim także i studia. 

Niejednokrotnie, uczelnia, spełniająca w perfekcyjnym stopniu oczekiwania młodego człowieka, zlokalizowana jest bardzo daleko od jego miejsca zamieszkania. Sytuacja, nie przedstawia się obiecująco, także i wtedy, gdy studia, jakie wybrał młody człowiek są płatne, bądź istnieje konieczność codziennego dojeżdżania do innego miasta. W takich sytuacjach, szybko okazuje się, że pieniądze, wbrew popularnemu porzekadłu, dałyby szczęście. Aby uniknąć sytuacji, w których marzenia dziecka ulegają zderzeniu z rzeczywistością, warto pomyśleć znacznie wcześniej o przyszłości, która nadejdzie znacznie wcześniej, niż mogłoby się nam wydawać. 
Bardzo dobrym i zarazem, nietrudnym w realizacji sposobem na zapewnienie dziecku środków finansowych, które pełnić mogą rolę pewnego rodzaju zabezpieczenia z myślą o przyszłości, jest uruchomienie lokaty dla dziecka. Wbrew pozorom, lokaty dla dzieci, jakie oferują w stanie już gotowym różnego rodzaju instytucje, często okazują się niedostatecznie dostosowane do oczekiwań dziecka. Powodem, jest zwyczajowy, długi czas trwania lokaty dla dziecka, co wiąże się z niestabilnością wysokości odsetek. W praktyce, oznacza to, że bank, nie odważy się zagwarantować korzystnych warunkach przez okres lat 15, bądź często, nawet 18, przy zmieniającej się nieustannie wartości wysokości oprocentowania. Dlatego też, znacznie rozsądniej jest podjąć się samodzielnego uruchomienia lokaty, wraz z ujęciem kryteriów, które stanowią dla indywidualnego inwestora największą wagę. 

Obecnie, wyróżnić można kilka wariantów oszczędzania. Różnią się one cechami charakterystycznymi; każda z nich, posiada zarówno mocne strony, które mogą zaważyć na decyzji o uruchomieniu określonego typu lokaty, jak i także istotne niedopatrzenia i wady, które należy wnikliwie przeanalizować przed podjęciem ostatecznej decyzji. Obecnie, wyróżnić można cztery instrumenty finansowe, których zadaniem jest zapewnić stabilizację dziecku, niezależnie od okoliczności i wydarzeń losowych. Pierwszy wariant, znany jest w środowisku finansów i bankowości, jako polisa posagowa. W tym wariancie oszczędzania z myślą o dziecku, konieczne jest regularne wpłacanie środków finansowych. W przypadku polisy posagowej, dziecko przede wszystkim, ubezpieczone jest na wypadek śmierci własnych rodziców, co niestety, zdarzyć może się również wtedy, gdy dziecko nie osiągnęło jeszcze wieku pełnoletniego, bądź też, nie posiada ono stałego dochodu, który mógłby pozwolić dziecku utrzymanie w trudnych dla niego chwilach. Niestety, istotną wadą, jaką posiada polisa posagowa, jest nikła możliwość odłożenia oszczędności, gdyż część wpłacanych pieniędzy, pobierana jest przez ubezpieczyciela. Kolejny popularny wariant, to ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. W tym przypadku, ubezpieczenie z myślą o dziecku, łączy się z możliwością odłożenia oszczędności. Przy ustanawianiu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, należy jednak określić, ile wynosić będzie minimalna wartość wpłacanej składki, przez co, wariant ten, wymaga systematyczności i uregulowanego oszczędzania. Z drugiej jednak strony, istnieje cenna możliwość odroczenia spłaty kwoty należnej za zyski kapitałowe, czyli wymaganego podatku. Inna metoda na oszczędzanie, to fundusze inwestycyjne, gdzie istnieje pewna swoboda wybierania obiektu inwestycji, przy czym, lokaty bankowe tradycyjne, także są możliwym rozwiązaniem.

Jeśli szukasz odpowiedniej oferty dla swojego dziecka wystarczy odwiedzić lokaty internetowe   www.dobre-lokaty.com.pl i tam zasięgnąć informacji