Rodzaje kredytów gotówkowych

Kredyt gotówkowy, to finansowe zobowiązanie udzielane osobie prywatnej lub firmie przez bank, na nieokreślony, dowolny cel. W polskim systemie bankowym istnieją trzy rodzaje kredytów.. Czym różnią się one między sobą, i kiedy opłaca się nam z nich korzystać? Na rynku bankowym stosuje się podział na trzy rodzaje kredytów gotówkowych. Należą do nich kredyt gotówkowy, karta kredytowa oraz kredyt na bieżący rachunek.

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy, to najprościej mówiąc zapomoga finansowa udzielana przez bank. Może być ona wypłacona w kasie banku „do ręki” e postaci pieniędzy lub wypłacony na bieżące konto bankowe klienta. Bank nie interesuje się celem, na, który kredyt został zaciągnięty. Kredytobiorca ma dowolność w wydawaniu otrzymanej gotówki. Mimo wszystko Bank stosuje zabezpieczenie kredytu, a właściwie jego spłaty. Do form zachowania bezpieczeństwa zalicza się poręczenie osób trzecich, weksle in blanco oraz ubezpieczenia od losowych zdarzeń. Kredyt gotówkowy otrzymuje się na podstawie złożonej do placówki finansowej dokumentacji (wniosek kredytowy, ksero dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość oraz zaświadczenia o aktualnych zarobkach) W przypadku emerytów i rencistów wymagane jest dostarczenie odcinka renty/emerytury oraz przedstawienia decyzji wydania prawa do świadczenia z ZUS. Bank ponadto ma obowiązek sprawdzić w BIKu, czy ewentualny kredytobiorca jest wypłacalny, nie zalegał ze spłatą wcześniejszych zobowiązań. W Krajowym rejestrze dłużników sprawdza także, czy osoba nie figuruje w bazie dłużników. Kredyt gotówkowy jest udzielany na okres od 3 miesięcy do 10 lat

Kredyt w rachunku bieżącym

Jeśli osoba zainteresowana kredytem posiada w jakimś Banku rachunek bieżący, jeśli ma dobrą historię współpracy z daną instytucją finansową, to wówczas może on skutecznie wnioskować o udzielenie mu kredytu w rachunku bieżącym Taki kredyt w rachunku bieżącym jest kolejnym rodzajem kredytu gotówkowego.

Najczęstszym wymogiem podczas udzielania tego rodzaju kredytu są systematyczne wpływy na konto bieżące. Dzięki temu Bank ma świadomość comiesięcznych wpływów, co jest z równoznaczne z możliwością spłaty ewentualnego kredytu. Maksymalnie limit kredytowy w rachunku bieżącym będzie wynosił 5. lub 8.–krotność wpływów na konto, ale poziom ten może być odmienny w różnych bankach. Odsetki od otrzymanego kredytu pobierane są przez bank wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu, a nie od całości przyznanej kwoty. Spłata kredytu następuje poprzez przelew.

Karta kredytowa

Karta kredytowa wydawana do konta, to także rodzaj kredytu gotówkowego. Kredyt tego rodzaju jest prosty w obsługiwaniu. Kredytobiorca może z niego skorzystać w każdej chwili. Oczywiście, wysokość zapomogi finansowej jest ustalona wcześniej, a wysokość kredytu zależna do wysokości przyznanego na karcie limitu kredytowego. Za kredyt nic się nie płaci, o ile klient spłaci w okresie bez odsetkowym zadłużenie powstałe na karcie. Banki ponadto pobierają niewielką prowizję za przyznanie kredytu oraz opłatę za korzystanie z karty.

Czy pożyczanie to konieczność?

Choć kredyty funkcjonują na świecie od wielu lat, jeszcze kilkanaście lat temu pokutowało przekonanie o tym, że życie na kredyt jest dla osób mniej zamożnych, których nie stać na nowy dom, czy lepszy samochód. Obecnie warunki finansowe wielu ludzi nieco się odmieniły, i świadomość społeczna także – mianowicie dzisiaj kredyt mogą wziąć tylko ci, których na to stać. Choć brzmi to absurdalnie, to tak dokładnie jest. Ci, którzy mają stałe, wysokie dochody lub prowadza dobrze prosperujące firmy, są dla banków wiarygodnymi klientami, i ich dochody są gwarantem spłacania rat w terminie. Mogą sobie oni pozwolić na wzięcie kredytu na budowę domu, który spokojnie będą spłacać przez kolejnych dwadzieścia lat. Ci, którzy posiadają bardzo niskie dochody, pracują na umowach-zleceniach, umowach o dzieło, czy żyją jedynie z zasiłków albo niewielkich rent, nie są dla banku dobrym kredytobiorcą, gdyż ich niski dochód nie gwarantuje płynności spłacania rat, nie można więc zaoferować im nic więcej jak tylko ewentualnej krótkoterminowej pożyczki do kilku tysięcy złotych maksymalnie.

Dzisiejsze nasze zarobki pozostawiają wiele do życzenia. Wielu ludzi żyje z dnia na dzień, bez możliwości czynienia większych planów na przyszłość, nie odkłada pieniędzy, bo zwyczajnie nie ma z czego, i często każdy wydatek przekraczający domowy budżet oznacza dla nich konieczność oszczędzenia na czymś innym. Każdy większy wydatek, na przykład zaplanowanie skromnego ślubu i wesela czy kupienie niewielkiego mieszkania w bloku to zbyt wielka inwestycja, by móc na to odłożyć pieniądze z zarobków w wysokości najniższej krajowej. Pożyczanie od rodziny i znajomych nie wchodzi w grę, gdyż mało kto takie kwoty posiada na koncie, a zarobienie większych pieniędzy niemal zawsze wiąże się z koniecznością inwestowania w swój rozwój, na co nie ma środków. Jednocześnie nikt z nas nie chce całe życie płacić za wynajmowanie mieszkania lub żyć na kocią łapę, albo jeździć do pracy starym rowerem. Staramy się zwiększać nasz standard życia, i wówczas pożyczanie pieniędzy od banków jest koniecznością – nie ma innej opcji zrealizowania swoich marzeń wymagających większej gotówki niż kredyt w banku, rozłożony często na wiele lat i wymagający jeszcze większego zaciskania pasa.