Główne problemy do rozpatrzenia przy kredycie hipotecznym

Kredytobiorca, który decyduje się na kredyt hipoteczny stoi przed wieloma dylematami, częściowo związanymi z analizą zdolności kredytowej oraz warunków prawnych obsługi długoterminowego zobowiązania. Na jakie zatem problemy wypadałoby się przygotować?

Walka o wkład własny do kredytu hipotecznego jest podyktowana prawem. Komisja Nadzoru Finansowego wymaga minimum 20 procent wkładu własnego. Banki detaliczne natomiast nieco ułatwiły życie kredytobiorcom i zaproponowały w ostatnich latach, tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. To otwiera pewne możliwości.

Większy wkład własny to tańszy kredyt hipoteczny, szybsza spłata i lepsza zdolność kredytowa. Z drugiej strony, jeżeli nie posiadasz wystarczającego wkładu własnego, a wypatrzyłeś dobrą nieruchomością czasami lepsza decyzja to wejście w nieco większe koszty i ewentualnie późniejsza, bezpłatna nadpłata zobowiązania. Absolutne minimum to natomiast 10 procent wkładu własnego. Tutaj nie ma już odstępstw. Informacje pochodzące z KNF nie biorą na razie pod uwagi zmiany wskazanego parametru.

Przy dobrej zdolności kredytowej i przy niskich stopach procentowych najlepiej postawić na raty malejące, ponieważ umożliwiają szybszą spłatę kapitału, a nie tylko odsetek w początkowym okresie. Raty równe to opcjonalna kategoria dedykowana kredytobiorcom z przeciętną zdolnością kredytową.

Przy kredycie hipotecznym brak historii kredytowej nie jest wielką przeszkodą, ponieważ system weryfikacji zakłada analizę dochodów, ryzyka ekonomicznego na dość wysokim poziomie. Oczywiście zaciągnięcie małego kredytu gotówkowego i terminowa spłata nigdy nie zaszkodzi. W każdym razie brak historii kredytowej to już żadna przeszkoda, a jedynie pewna opcja na delikatne podniesienie punktacji.

Niskie stopy procentowe to tani kredyt hipoteczny, ale po wielu latach spłaty i rosnącej inflacji warto przygotować się na zmiany polityki monetarnej. Najlepsza strategia to nadpłaty kredytu hipotecznego w czasie obowiązywania ekspansywnej polityki monetarnej. W ten sposób ochronisz budżet domowy przed drastycznymi zmianami rat.

Author: Jacek Rakoczy