Jak zarabiać na lokatach?

Banki oferują różne produkty. Na jednych z nich bezpośrednio zarabiają, tak jak w przypadku kredytów, a na innych zarabiamy my sami. Tak jest w przypadku kont oszczędnościowych i lokat. Wpłacając nasze pieniądze na lokatę pozwalamy bankowi, aby je inwestował w celu osiągnięcia zysku. Część środków bank wykorzystuje na wypłacanie kredytów, a część inwestuje w inne instrumenty finansowe, z reguły obarczone małym ryzykiem. Nie trzeba się również bać straty wpłaconych środków w przypadku ogłoszenia upadłości banku, co i tak jest sytuacją raczej mało prawdopodobną, aczkolwiek trzeba przyznać możliwą. Na szczęście istnieje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, którego każdy bank jest obowiązkowo członkiem i wpłaca do niego odpowiednie składki. W razie upadłości jakiego banku ze składek tych jest finansowany m.in. zwrot środków osobom, które je w danym banku ulokowały.

Lokaty są więc bezpiecznym sposobem inwestowania, ale warto lokatę wybrać tak, aby jak najwięcej na niej zarobić. Jeżeli dokonamy dobrego wyboru i założymy już lokatę, to w zasadzie nić nie musimy robić, ponieważ pomnażaniem naszych pieniędzy zajmie się bank. Kluczowe znacznie ma tu właśnie sam wybór lokaty. Jeżeli będzie to wybór dobrze przemyślany, to lokata będzie rzeczywiście dobrym źródłem zysku. Przy wyborze należy kierować się wysokością oprocentowania danej lokaty, częstotliwością kapitalizacji odsetek, czy też długością trwania, gdyż im dłuższy czas trwania lokaty, tym pieniądze dłużej są w obiegu inwestycyjnym. Można zdecydować się na lokaty o oprocentowaniu stałym, albo zmiennym w zależności od tego, czy chcemy trochę zaryzykować licząc na nieco wyższy zysk w przypadku podniesienia stóp procentowych, czy też zależy nam a pewnym zysku o określonej wysokości. Oczywiście nie zawsze jest możliwość wybrania konkretnej lokaty, która by nam najbardziej odpowiadała. Powodem tego może być na przykład przez posiadanie wkładu pieniężnego, który jest mniejszy niż minimalny wymagany. Jednak z powodu mnogości ofert nie powinno być większego problemu ze znalezieniem, rozwiązania alternatywnego, również na korzystnych warunkach.

Zobacz także:  Oszczędzanie z lokatami jakże przyjemne

Takie zyski mogą jednak być dla niektórych osób niewystarczające. Jeżeli są oni skłonni do podjęcia umiarkowanego ryzyka, to mogą skorzystać z coraz powszechniej oferowanego przez banki rozwiązania, jakim jest lokata strukturyzowana. Dzięki temu, że część środków w przypadku takiej lokaty jest inwestowana w instrumenty finansowe dające większe możliwości zysku, to oprocentowanie takich lokat oscyluje w granicach 10%, a nawet więcej. Jest to kilkukrotnie więcej niż w przypadku wielu zwykłych lokat z oprocentowaniem w granicach 3-4%. Większy zysk jest oczywiście okupiony większym ryzykiem, ale z reguły dotyczy to tylko wypracowanych odsetek, czyli w razie niepowodzenia co najwyżej posiadacz lokaty nie zarobi. Ponadto jest jeszcze część inwestycji o małym ryzyku. Warto jednak mieć na uwadze i to,że pieniądze są inwestowane przez ludzi doświadczonych w realizowaniu takich inwestycji i starają się oni odnieść jak największe zyski, więc szanse powodzenia wcale nie są takie małe.

Z pewnością właściwie dobierając lokatę do swoich potrzeb i możliwości da się na niej  dobrze zarobić. Z pewnością nie będzie to zarobek w takiej wysokości, jaką można uzyskać na giełdzie, ale będzie to zysk niemal pewny. Warto skorzystać z różnego rodzaju fachowych porad, czy to w banku, czy w sieci, gdzie dostępne są liczne zestawienia lokat bankowych, obejmujące najważniejsze ich cechy, takie jak wysokość oprocentowania, czy czas trwania.

Author: Jacek Rakoczy