Menedżer finansowy

Niezwykle ważną rolę w każdym przedsiębiorstwie działającym na rynku w sferze gospodarczej odgrywa menadżer finansowy, który odpowiedzialny jest za podejmowanie wielu trafnych decyzji finansowych. Jeśli mamy do czynienia z małym przedsiębiorstwem, dopiero rozwijającym się na rynku gospodarczych, menadżerem finansowym jest zazwyczaj jedna osoba, która kontroluje wszelkie sprawy związane z finansami, jakie posiada przedsiębiorstwo.

Najczęściej menadżer finansowy jest jednocześnie wiceprezesem zarządu, gdyż owe dwie funkcje są ze sobą powiązane. Z kolei w bardzo dużych korporacjach, które cechują się posiadaniem ogromnej ilości działów, menadżerów finansowych jest zazwyczaj kilku, ponieważ odpowiadają oni za pewne części finansów. Jednym z zadań menadżera finansowego jest formułowanie polityki danego przedsiębiorstwa, a tym samym prawidłowe ocenianie wszelkich dostępnych, alternatywnych kierunków działania, kontrolowanie struktury majątku, a także jego optymalne wydawanie i inwestowanie.

System finansowy ubezpieczeń

Każdy system ubezpieczeniowy, z jakim stykamy się na rynku musi działać poprawnie, po to, aby być w pełni wypłacalnym. Każdy system finansowy ubezpieczeń powinien być w pełni kontrolowany, a tym samym podlegać musi podziałowi oraz organizacji. Istotną kwestią działalności funduszu jest to, ze większość środków finansowych, jakie tutaj występują pochodzą z wpłat osób ubezpieczonych, składki te mogą być dwojakiego rodzaju, co oznacza, że mogą mieć charakter obowiązkowy oraz dobrowolny. Wydatki, jakie gromadzi fundusz ubezpieczeniowy są przeznaczone na pokrycie powstałych szkód, jakie dotknęły osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenie te mogą obejmować nie tylko działającą na rynku firmę, oraz wszystkie podejmowane przez nią działania, ale także osoby prywatne i fizyczne. Wiele z typów ubezpieczeń ma charakter obowiązkowy, lecz sporo z nich wybieranych jest w ramach dodatkowej działalności, która ma chronić firmę, bądź osobę fizyczną od skutków zdarzeń losowych oraz rekompensować poniesione straty finansowe i materialne.

Polityka dewizowa w finansach

Zobacz także:  Finanse dla Ciebie

Jeśli chcemy wyjaśnić zadania polityki dewizowej w finansach musimy zastanowić się najpierw nad faktem, ze jest ona ściśle związana z wymianą międzynarodową, która dotyczy danego kraju. Wymiana międzynarodowa swoim zasięgiem obejmuje działania takie jak eksport i import towarów, dób i usług, jakie zostały wytworzone na terytorium danego kraju.

 

Obecnie, jeśli mówimy o dewizowej polityce finansowej bierzemy też pod uwagę fakt, ze umożliwia ona zaciąganie kredytów i pożyczek międzynarodowych. Obecnie każdy kraj, jakie istnieje na terenie Europy, a nawet poza jej granicami dąży do takiej, pozytywnej sytuacji, w której będzie istniała wymiana międzynarodowa, pomiędzy wieloma państwami, które wzajemnie będą uzupełniać swe produkty i usługi a także wspomagać swą działalność w sposób finansowy.

Author: Jacek Rakoczy