Zmniejszony VAT

Rząd zapowiada, że zmiany w podatku VAT będą możliwe w 2016 roku. Jeszcze do niedawna wszelkie opinie na ten temat potwierdzały wersję, że nie nastąpi to wcześniej niż w 2017 roku. VAT zostanie prawdopodobnie obniżony o 1,0% co przywróci podatek do stanu sprzed 2011 roku kiedy wprowadzono VAT o wysokości 23,0%. Zwiększenie podatku w 2011 roku było spowodowane niezbalansowanymi finansami publicznymi oraz ograniczonemu wzrostowi gospodarczemu, szczególnie przez zmniejszenie się rynku eksportowego. Rząd zapowiadał, że już w 2014 roku zostanie przywrócony 22,0% podatek VAT. Niestety ze względu na problemy z budżetem państwa proces ten został oddalony w czasie. Z początkiem wiosny bieżącego roku napływały informacje, że będzie to jednak niemożliwe i podwyższony VAT zostanie nadal utrzymany. Minister Mateusz Szczurek zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni informacja o planach zmniejszenia podatku trafi do Brukseli. Wielu analityków finansowych podważa decyzję rządu tłumacząc to tym, że wraz z obniżeniem VAT-u mógłby nastąpić szybszy wzrost gospodarki w kraju.

Zobacz także:  Konta osobiste, oszczędnościowe, lokaty bankowe i kredyty
Author: Jacek Rakoczy